GOD IS INSANE... JOIN HIM!

[ CD/MC ]

 1. Věř nám
 2. Tentokrát
 3. Být na moři
 4. Snigger
 5. Proklínadlo
 6. Neslibuj déšť
 7. Melancholická Bestie
 8. Ummmad!
 9. Pro rybí oko
 10. Nukleární Mesiáši, spas naše duše!
 11. Soumrak

Sestava: Poly - kytara, tenor
Calvera - basová kytara
Black Drum - bicí

Hostující hudebníci: dětský sbor Rosa

Nahráno: 14.-30.1. 996 ve studiu Audio Line, Brno
Zvuk & mix: Vláďa Holek, Borek Nedorost
Mastering: Ota Slezák, Rudolfinum
Hudba & texty: INSANIA
Vydáno: Taga Records, 996

Toto CD INSANIE stanovuje nový vývoj kapely - směrem k zálibě v absurditě, astrálnu a psychedelii.


Věř nám

Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Hlídám v noci oheň na skále Hlídám strážní oheň na skále Věř nám, jižní touhy klamou směr Věř nám, jižní touhy klamou směr Slyším za tvým stínem zvony znít Slyším za tvým stínem zvony znít Věř, náš maják září mimo Kruh Věř, náš maják září mimo Kruh Slyším, co tvý uši neslyší Vidím, co tvý oči nevidí Věř nám, žijeme v astrálním snu Věř nám, žijeme v astrálním snu Cítím tvou duši být Součástí Cítím tvou duši být Součástí Mýtus Insania, Kniha III, žalm I, verš 1-16

Tentokrát

Tentokrát budeme veselejší Šťastnější než jsme byli Tentokrát neposlechneme zimní varování A nebudeme vás děsit Tentokrát se nechceme rozčilovat Tentokrát se nebudeme mračit Tentokrát se vynasnažíme nemyslet na věci, co nás deprimují Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe Tentokrát zradíme Gandalfa A Slzy v prorokově snu Tentokrát se podíváme na západ slunce bez melancholie Tentokrát budeme jednodušší Abychom vás zbytečně moc netrápili A kromě několika menších žalmů budete mít tentokrát dobrou náladu Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe M.I., K. III, ž. II, 17-38

Být na moři

Jedné modré noci, než jsem se probudil, jsme z útesu pozorovali moře, znenadání přišla bouře a my běželi dolů přivítat vlny Jedné modré noci jsme uviděli světlo daleko na zuřící vodě, volalo nás hlasem racka a ta výzva byla příliš silná A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. Jedné modré noci, když moře zešílelo, jsme odpoutali člun od mola, řev vody zněl spíš jako nářek a proto jsme se nebáli Jedné modré noci jsme se na břehu rozloučili s vyhaslým majákem, mysleli na nová dobrodružství a vypluli do dálky za světlem A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. A najednou svítilo sluníčko na bleděmodré obloze, nad hlavami nám zpívali ptáci a když jsme se rozhlédli kolem, viděli jsme hladinu plnou pestrobarevných výletních loděk V nich se náramně bavili lidé volných mravů, mávali rozpustile na nás, vlnky si pohrávaly se slunečními paprsky a šplouchaly o stěny člunu Ryby, které vykukovaly z vody, na nás ocasem cákaly moře, s ostatními zpívaly sprosté námořnické popěvky a pomalu se blížil čas odpolední svačiny Oxfordský slovník "Advanced Learner's" uvádí, že "idyla" je a) próza či poezie popisující šťastný, pokojný výjev b) prostý, příjemný jev či událost Jedné modré noci jsem měl sen... M.I., K. III, ž. III, 39-90

Snigger

Budeme se smát věcem, který jsme se kdysi báli počítat smát věcem, který jsme měli strach počítat smát... věcem. Budeme počítat dny, kdy jsme byli příliš na dně, než abychom se smáli vyhrabávat bolesti, příliš silný na to, abychom se jim tenkrát smáli počítat... bolesti. Jako malej kluk jsem se těšíval na dny, Kdy jsem ležel doma nemocnej a pil horkej čaj s citrónem, V posteli četl jednu dobrodružnou knížku za druhou Potom jsem často vyčerpanej horečkou usnul A můj nemocnej mozek pro mě vytvářel různý fantastický příběhy, kterýma jsem procházel jako hrdina Cestoval jsem pět neděl v balónu... ...letěl pět neděl v balónu... A koš se houpe jako loď, já hledám ve starých mapách ve výšce 1666 stop A mezi skřípajícími provazy mi Baron Prášil vypráví každou noc další z příběhů o Měsíci A když se příští ráno probouzím, horečka je pryč A vyléčená mysl začíná počítat můj čas... M.I., K. III, ž. IV, 91-110

Proklínadlo

Hele, proklejte nás s láskou! Můžete na nás řvát Můžete s náma nesouhlasit Můžete nás pomlouvat Můžete na mě plivat Můžete nenávidět naši hudbu Můžete proklínat můj hlas Ale chtěli bychom vás poprosit, abyste nás prokleli s láskou! M.I., K. III, ž. V, 111-119

Neslibuj déšť

Jsme hrstka vyprahlých bloudících duší A potloukáme se Pouští beznaděje Neslibuj déšť, prosím, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. Putujeme obrovskou opuštěnou zemí Občas upřeme svoje oči plný písku k obloze Neslibuj déšť, prosím, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. Bože, tvé falešné sliby nám působí bolest Pokud není naděje, neslibuj déšť Neslibuj déšť, prosímtě, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. M.I., K. III, ž. VI, 120-131

Melancholická Bestie

(Jsem melancholická bestie, promiňte mi mou schizofrenii)

Prosím o chvíli ticha, mí drazí synové a dcery, chtěl bych vám něco říct, než půjdete ...Hej, vy tam, nešlo by udělat něco s tím mikrofonem? Myslím tu zatracenou zpětnou vazbu,... takže Chtěl bych vám říct, jak jsem šťastný, že vás tady vidím všechny kolem zdravé, ukotvené v řádném manželství Přeji vám spokojený život v bezpečí vlastního rodinného kruhu, přeji vám... Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... ...Prosím, omluvte mne, mezi lidmi bych měl své záchvaty lépe skrývat... ...Chlapče, dones mi sklenici vody... vám všem bych chtěl, mé děti, říct ještě pár slov Ať Bůh nedopustí ve vašem klidném žití žádnou noční můru Ať každý den je pro vás svátkem ...Ale počkejte,... slyšíte z lesa ten pláč a řev Melancholické bestie,... slyšíte...? Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... ...Prosím, promiňte svému otci, moje schizofrenie je již v pokročilém stavu Ale to bude v pořádku, věřte mi, že vás i vaše bližní miluji... přes svou nenávist Jak já vás nenávidím, že jste se vzdali toho, čemu říkám "nedospělý život", je mi líto vaší volby... ...Co to k čertu zase plácám?... ...je mi to tak líto, mí mrtví chlapci a děvčátka, tak líto... Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... M.I., K. VII, ž. I, 132-170

Ummmad!

Bůh pravil: "Všichni šílení se shromáždí vzadu za táborem." A přísahám - přišel jsem jen já a Bůh sám. Mohli jste nás vidět, jak jsme tam s Bohem samotní, Jak se mi Bůh svěřil, že zešílel, Jak jsme spolu celou noc samplovali na jeho počítači ďáblův hlas A tehdy jsem Bohu pověděl o své introvertní schizofrenii Jsem šílený! Vybíhám ven do tmy Jsem šílený! Mé kroky se přibližují k městu Rozkopnu dveře katedrály, vybíhám točité schody ke kůru A tam řve z výšky Nebes má hlava: Jsem šílený! Tato noc vraždí světlo, jež jste pokládali za prvotní záři Jsem šílený, ne mrtvý, zkoumám cesty, ke kterým vy nemáte odvahu Vidíte povoz, jak ujíždí lesní cestou, Vidíte, jak ho řídí šílenec Bůh Vidíte, jak běžím ve tmě po jeho stopách, A mé myšlenky uhání rychlostí blázna jednorozměrným prostorem Jsem šílený!... Tato noc patří bláznům - tancujeme nad korunami stromů A povětří nám jemným vánkem čechrá vlasy Všechno pod námi je v plamenech, má duše je šťastná, Tím černým kouřem dole se dusí jen všední lidé, Já jsem dost vysoko na to, abych přežil. M.I., K. III, ž. VIII, 171-195

Pro rybí oko

(O měsíčku)

Les mě sovím hlasem přivítá Když den rychlostí tmy usíná Kdo spí v čase světla ve větvích Večer s rybím okem ožívá Jsem to já, pod tebou, tvá krev se míchá s mou A večer s rybím okem ožívá Jsem to já, pod tebou, má duše splývá s tmou A do všech černejch stran se ubírá Noc mi ústy hladí bolest mou Noc je plná her pod oblohou Naše tváře vzhůru volají Dolů, sem k nám, rybí oko zvou Jsem to já...

Nukleární Mesiáši, spas naše duše!

1) 30 000 let před Kristem jsem zadal Počítači příkaz a byl jsem překvapen tím, co se objevilo na obrazovce: "Ha, ha, ha! Naser si, jsi součást mé virtuální reality - - rozuměj: otrok, který bude dělat co já určím." 2) 30 000 před Kristem jsem zadal příkaz "magické zrcadlo" a byl jsem zděšen odpovědí, jež ukázal monitor: "Ha, ha, ha! Seru na tebe, loutko, nemáš nejmenší naději změnit program, jenž zahrnuje tvůj životasmrt." Tedy volám poprvé - Kouzelné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! 3) 30 000 před Kristem během mé cesty z lunární stanice jsem Počítači zadal příkaz "aktivuj Desatero" "Ha, ha, ha!" objevilo se na obrazovce. "V dálce světelných let vidím záři, která aktivuje mě." Tedy volám podruhé - Mocné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! A vantina ninavantifitio a stresuescu frequentione A vantina ninavantiossimo a computrescu distantione A tinniedinnieabynnieazinniearynnie monitorum ecu brescu A pokud si přeješ zemřít, vše bude v pořádku. 4) 30 000 před Kristem zachytil na tísňové frekvenci Čaroděj našeho kmene mé volání o pomoc "Ha, ha, ha!" zněla odpověď. "Tvůj čaroděj umírá, připrav se na Večer létavic." Tedy volám potřetí - Milosrdné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! M.I., K. III, ž. IX, 196-229

Soumrak

Zapadá slunce, ustupuje přicházející noci A na vrcholcích hor kolem brzy vzplanou ohně... Děti zahlédly padající hvězdu, daleko v kopcích umírá pastýř A starci kolem ohně zpívají dávnou píseň... Padá listí, ze země stoupá chlad Z lesů se valí tma a navždy vrací vše do minulosti... M.I., K. III, ž. XI, 254-259 Doposud nelokalizováno
Copirate © Insania official Cyber-Space Home Page 019 INSANIA
TOPlist