LEGENDY

Společenství Insania

Z ohně vystřelila noční jiskra
Nad lesem vystoupila k astrální obloze
A poté zamířila ke ztichlé sluneční elektrárně na útesu
Je tu... čas, kdy jsme volní a hvězdy nám dešifrují zprávu:
Bůh zešílel... následujte ho!

(M.I., B III, ps 12, v 260-264)

Společenství INSANIA

Takto popisuje vznik Společenství Insania mýtus. Jiná, doplňující verze uvádí, že se celý výše popisovaný výjev odehrál na monitoru výkonného kybernetického stroje a že se tak stalo roku 30 000 před Kristem. "Rád bych poznal zbloudilou duši, která by se opovážila tuto čistou pravdu zpochybnit," říkával večer u ohně můj praprastrýc a všichni starší mu přikyvovali. My dnes ale již můžeme částečně odhlédnout od lidové slovesnosti, a aniž bychom snižovali její význam, poměrně snadno vystopujeme reálnou obdobu uvedeného příběhu v konvenčním prostoru a čase.

Encyclopedia Lunatica uvádí pod heslem "Insania" pouze několikařádkovou, navíc nepříliš lichotivou legendu: "Trio melancholicky založených cyniků, znehodnocující černým humorem čistou mystiku, a to především ve sféře hudební a literární. Cult viz Cult Insania [str. 11 666:4]. Takovouto nedostatečnou charakteristiku nelze samozřejmě označit jinak, než jako ostudnou.

Anonymní autor a následovník umění wicca se ve svém Průvodci stezkou levé ruky zmiňuje alespoň i o terapii úplňku, o s ní související rituální skladbě "Pro rybí oko" a o velkém, mrtvém pavouku za oknem, který v dětství zásadním způsobem ovlivnil vývoj Polyho psyché, jakožto uvádí i kompletní discografii hudební sekce Insanie [str. 200]. (Strany uvádíme pro vážné zájemce pro usnadnění vyhledávání v odkazových pramenech.)

"Sterilní normálnost bude smetena očišťujícím šílenstvím" se píše v análech samotného hudebního tělesa a tento klíč/heslo je ve zkrácené podobě zašifrován i do čárkového kódu, který byl INSANIÍ určen jako symbol.

Můj praprastrýc však také říkával: "Pokud máme dodržet schizofrenní dualitu tohoto sdružení, nezbývá než opustit oblast mýtů, přejít ke konvenčním faktům, protože právě taková je jeho druhá tvář, a říct, že hudební základ INSANIE je v hardcore, punku a obyčejnejch písničkách." A všichni kolem ohně mu souhlasně přikyvovali.

Manifest Aristokracie nových vyděděnců

1.1.000 (1N54N14 dní po Zatmění Měsíce)

Vítejte! Vy všichni, kdo jste přežili apokalypsu a spolu s námi vstoupili do roku 000, vítejte v novém věku! Již několik let sklonku tohoto tisíciletí se mysl nás několika upírá ke stále se stupňující degradaci kultury západního světa. Počáteční naše reakce vůči kultuře, kterou tato společnost začala z velké většiny vyznávat, byla značně podrážděná, nicméně postupně vyústila ve zjištění, že tomu tak být musí. Náš vrozený odpor ke stádnosti a televizní kultuře nás poté dovedl až k poznání, že nikoli v masovosti, ale v malém počtu se skrývá hodnota. Vždyť pokud je něčeho všude kolem přemíra, nikdo po tom netouží. Toužíme po věcech, kterých je málo.

Toto je prohlášení o faktickém ustanovení Aristokracie nových vyděděnců, tajného spolku, jehož cílem je distancovat se od převládajících negativních kulturních hodnot současné společnosti. Jsme vyděděnci společnosti, ale zároveň jsme její vrchní stav.

Stále ještě váháme, zda tuto entitu ponecháme navždy zcela jen v rovině duchovní, anebo jí dovolíme, ať se znatelným způsobem promítá i do roviny materiální - osud Aristokracie je zcela v rukou budoucích okolností.

S tímto prohlášením nás několik čekalo právě na začátek roku 000, který by měl, alespoň podle naší naděje a očekávání, splnit úlohu “psychologického spouštěče” v mysli těch ostatních několika, kteří smýšlí obdobně. Spojte se s námi v duchovní rovině! Rok 000 je “spouštěč” a toto prohlášení se pokouší uvést ho do chodu.

Nás několik, INSANIA         
(Aristokracie nových vyděděnců)

Copirate © Insania official Cyber-Space Home Page 019 INSANIA
TOPlist