1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

Caught Red-Handed

[ 7" EP ]

Caught Red-Handed<
Nahráno:1. dubna 995 ve studiu Audio Line, Brno
Zvuk & mix:Vláďa Holek, Roman Jež
Mastering:(nemasterováno)
Hudba & texty:INSANIA
Vydáno:995 (na vydání se podílelo několik labelů)
Čtyři nové žalmy, nahrané speciálně pro tento vinyl. INSANIA směřuje k větší přímočarosti.

Tentokrát

Tentokrát budeme veselejší Šťastnější než jsme byli Tentokrát neposlechneme zimní varování A nebudeme vás děsit Tentokrát se nechceme rozčilovat Tentokrát se nebudeme mračit Tentokrát se vynasnažíme nemyslet na věci, co nás deprimují Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe Tentokrát zradíme Gandalfa A Slzy v prorokově snu Tentokrát se podíváme na západ slunce bez melancholie Tentokrát budeme jednodušší Abychom vás zbytečně moc netrápili A kromě několika menších žalmů budete mít tentokrát dobrou náladu Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe M.I., K. III, ž. II, 17-38

Být na moři

Jedné modré noci, než jsem se probudil, jsme z útesu pozorovali moře, znenadání přišla bouře a my běželi dolů přivítat vlny Jedné modré noci jsme uviděli světlo daleko na zuřící vodě, volalo nás hlasem racka a ta výzva byla příliš silná A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. Jedné modré noci, když moře zešílelo, jsme odpoutali člun od mola, řev vody zněl spíš jako nářek a proto jsme se nebáli Jedné modré noci jsme se na břehu rozloučili s vyhaslým majákem, mysleli na nová dobrodružství a vypluli do dálky za světlem A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. A najednou svítilo sluníčko na bleděmodré obloze, nad hlavami nám zpívali ptáci a když jsme se rozhlédli kolem, viděli jsme hladinu plnou pestrobarevných výletních loděk V nich se náramně bavili lidé volných mravů, mávali rozpustile na nás, vlnky si pohrávaly se slunečními paprsky a šplouchaly o stěny člunu Ryby, které vykukovaly z vody, na nás ocasem cákaly moře, s ostatními zpívaly sprosté námořnické popěvky a pomalu se blížil čas odpolední svačiny Oxfordský slovník "Advanced Learner's" uvádí, že "idyla" je a) próza či poezie popisující šťastný, pokojný výjev b) prostý, příjemný jev či událost Jedné modré noci jsem měl sen... M.I., K. III, ž. III, 39-90

Věř nám

Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Hlídám v noci oheň na skále Hlídám strážní oheň na skále Věř nám, jižní touhy klamou směr Věř nám, jižní touhy klamou směr Slyším za tvým stínem zvony znít Slyším za tvým stínem zvony znít Věř, náš maják září mimo Kruh Věř, náš maják září mimo Kruh Slyším, co tvý uši neslyší Vidím, co tvý oči nevidí Věř nám, žijeme v astrálním snu Věř nám, žijeme v astrálním snu Cítím tvou duši být Součástí Cítím tvou duši být Součástí Mýtus Insania, Kniha III, žalm I, verš 1-16

Proklínadlo

Hele, proklejte nás s láskou! Můžete na nás řvát Můžete s náma nesouhlasit Můžete nás pomlouvat Můžete na mě plivat Můžete nenávidět naši hudbu Můžete proklínat můj hlas Ale chtěli bychom vás poprosit, abyste nás prokleli s láskou! M.I., K. III, ž. V, 111-119

Caught Red-Handed

[ 7" EP ]

Caught Red-Handed<
Recorded:in the Audio Line studio, Brno, on the 1st April 995
Recorded & Mixed by:Vláďa Holek, Roman Jež
Mastered by:(not mastered)
Music & Lyrics:INSANIA
Released by:995 (various labels participared in this release)
Four new psalms recorded specially for this 7" EP. INSANIA start to sound more straigh-forward.

This Time

This time we'll be more cheerful Happier than we were This time we'll disobey calling of winter warning and this time we will not scare This time we'll take things easy This time we will not frown This time we'll try to ignore things that cast me down These times you can hear our music shout That you don't need to think of cloudy sky This time we betray Gandalf And tears in a prophet's dream This time we'll watch the sun-set without gloomy melancholy this time we'll not scream This time we'll sound more simple Not to depress your minds This time you'll reach a jolly mood except some petty psalms And these times you can hear our music shout That you don't need to think of cloudy sky Kill, kill, kill the gloom, kill the gloom which is your doom Kill, kill, kill the gloom, kill it ...when looms M.I., B. III, ps II, 17-38

To B. At C.

One blue night before I woke From cliff we were watching the sea All of a sudden windstorm came And we ran down to welcome waves One blue night we saw a light Far off on the raging water Calling us with sea-gull's voice That challenge was too strong And despite heavy rain despite rising wind the only wish we feel... ...now we want to be at sea One blue night when sea was mad We were casting boat off pier Water's roar was rather sad And therefore we were not afraid One blue night we on the beach Parted with an extinct lighthouse Expected new adventures And then followed the light And despite heavy rain despite rising wind the only wish we feel... ...now we want to be at sea And suddenly there is sun and pale blue sky Over our heads singing birds And when we look around we can see water full of manycoloured trip boats In them having great fun people of loose manners waving gay at us And little waves are playing with the sunbeams Lapping against sides of the boats Fishes peeping out from water Splashing us cheerfully with their tails And singing rude sailor songs along with all There is slowly coming tea-time Oxford A.L. Dictionary says: "idyll" is a) prose, poetry describing a happy peaceful scene b) simple pleasant scene or event One blue night I had a dream... M.I., B. III, ps III, 39-90

Believe Us

Believe us stars often tell lies in a dream Believe us stars often tell lies in a dream I guard a sentry fire on a rock At night I guard a fire on a rock Believe us southern wishes deceive the course Believe us southern wishes deceive the course I hear ringing bells behind your shadow I hear ringing bells behind your shadow Believe us our lighthouse shines out of the Circle Believe us our lighthouse shines out of the Circle I hear what your ears cannot hear I see what your eyes cannot see Believe us we live in an astral dream Believe us we live in an astral dream I feel your soul as its Part I feel your soul as its Part Myth Insania, Book III, psalm I, verse 1-16

Damn Us With Love

Damn! Damn! Damn! Please damn us with love! You can scream at us You can disagree You can denigrate You can spit at me You can hate our noise You can damn my voice But we would like to ask you in this song If you could damn us with love! M.I., B. III, ps V, 111-119

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!