1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

Reportáž z plavby po Bystrckém trojúhelníku

IDIOT CRUSOE / INSANIA / ZEMĚŽLUČ

(od našeho stálého dopisovatele)

Vyplutí

Dne 21.6.013, na který připadá 113. výročí vyplutí poslední polární výpravy barona Eduarda Gustava von Tolla (ze které se nikdo nevrátil), se uskutečnila plavba po legendami opředeném Bystrckém trojúhelníku, zvaném taktéž Brněnská přehrada, nebo v dialektu místních domorodců Prigl. Výpravy se zúčastnily skupiny IDIOT CRUSOE, INSANIA, ZEMĚŽLUČ a stovka dobrovolníků.

Vrcholy Bystrckého trojúhelníku tvoří Přístaviště, Rakovec a Rokle. Wikipedie: "Tato oblast má (především mezi příznivci záhad a nevysvětlitelných jevů) pověst oblasti s výrazně zvýšeným výskytem záhadného mizení lodí a letadel nebo případy lodí nalezených bez posádky bez logického důvodu pro opuštění plavidla."

Cílem naší plavby je však málo prozkoumané okolí Veverské Bitýšky. K výpravě jsem se přidal z odborného zájmu (mojí specializací je oceánografie) a - proč to nepřiznat - také z touhy po dobrodružství.

Naše plavba začíná v Přístavišti. Domorodé obyvatelstvo usídlené v okolí Přístaviště je převážně přátelské. Živí se rybolovem a prodejem rozličných cetek turistům.

Obě paluby našeho plavidla se zvolna plní pasažéry. Někteří jsou oděni ve stylová námořnická trička.

Před vyplutím přináší Poly kapitánovo sdělení, že elektrická soustava lodě patrně nezvládne provoz více než jednoho kytarového aparátu. Obavy jsou však záhy rozptýleny praktickou zkouškou.

Je dokončena nakládka zásob pitné vody a rumu. A zatímco topiči v podpalubí hází do kotle plné lopaty tužkových baterií (naše plavidlo je poháněno asynchronním elektromotorem o výkonu 45 kW)... vyplouváme!

Vrhám poslední rozechvělý pohled ke břehu. Hladina je zatím klidná, jen občas ji zčeří žraločí ploutev. Uklidňuje mě přítomnost Idiota Crusoe. V případě ztroskotání máme mezi sebou někoho se zkušenostmi, potřebnými k přežití na pustém ostrově.

IDIOT CRUSOE

Krátce po vyplutí se rozšířila zpráva, že Klíma zůstal na břehu, avšak ukázala se jako nepravdivá.

Zatímco se pasažéři na horní palubě se kochají exotickými krásami Bystrckého trojúhelníku, na dolní palubě zahajuje IDIOT CRUSOE svoji houpavě - valivou produkci. (Na bicí hraje hostující Miloš Knor.)

Nálada je výborná, posádka i pasažéři si podupávají do rytmu. Vystoupení je přerušeno pouze dvěma nečekanými událostmi. První z nich je výměna prasklé kytarové struny, kterou zpěvák využívá k improvizované recitaci několika krátkých básní.

Vážnější situace nastává ještě před dosažením hradu Veveří - došla pitná voda! Že by náčelník zapomněl pečlivě propočtenou výši zásob na cestu vynásobit dvěma? Organizátor výpravy však situaci pohotově řeší a přivolává smluvenými signály pozemní zásobovací skupinu k blízkému přístavišti. Toho se snaží využít několik suchozemců k nalodění, ale jsou nekompromisně vykázáni. Tato výprava je pouze pro otrlé mořské vlky! Zásoby jsou doplněny, odrážíme a vystoupení IDIOTA CRUSOE vrcholí.

Já jsem tady a tady zůstanu, nevím proč vracet se k vám Vrátit se, co asi dostanu? Všechno co chci, to tady mám Já jsem tady a nechci nic, i když jste mi nabízeli všechno. Já mám svůj svět bez hranic a nechci žít to vaše peklo.

IDIOT dává poslední přídavek a uvolňuje improvizované pódium na přídi INSANII.

INSANIA

Míjíme rybařící domorodce, různá primitivní plavidla, ba i výletní parník s diskotékovou veselicí na horní palubě. Zvuky, linoucí se ze spodní paluby však udržují všechna plavidla v uctivé vzdálenosti.

Black Drum doplňuje sestavu bicích, Poly s Tudym zapojují své krabičky. Poly temně prorokuje: "Je to hezká loď, škoda že půjde ke dnu... a my s ní".

INSANIA otevírá Disneylandem vyděděnců, následuje Je to zlý.

Přišel čas, kdy je třeba zvýšit hlas, i kdyby nám to všem mělo srazit vaz. A i když se to zle obrátí proti nám, vem to ďas, my to uděláme zas. Je to zlý, krev už se vaří v nás, přišel čas, kdy je třeba zvýšit hlas, i kdyby nám to všem mělo srazit vaz. Je to tu zas...

A zatímco se zvolna snáší tma, dosahujeme Veverské Bitýšky a provádíme první obrat (tuto trasu si později ještě zopakujeme). INSANIA hraje Volný radikál.

Hudebníci stojí (popřípadě sedí) neochvějně navzdory vlnám i větru, dokonce i když pozvolné obraty lodi útočí na centrum rovnováhy.

V kotli to houstne, INSANIA pokračuje průletem alby Rock'n'Freud a Kult hyeny. Dochází i na trochu té hrubé okultní legrace z Trans-Mystic Anarchy - Vražda ve staré hvězdárně, což je příležitost pro Klímu, aby si pořádně zařval. Po hodině INSANIA dává poslední přídavek a končí.

INSANIA využívá výhod bezcelní zóny na lodi k prodeji svých artefaktů. (Na snímku šťastná majitelka nového trička.)

ZEMĚŽLUČ

Definitivně se setmělo, ZEMĚŽLUČ vztyčuje vlajku a odhaluje tak pravou podstatu naší výpravy!

Krátká zvuková zkouška (Šoty: "Pokud se to nepovede, bude to zkouška, jinak to bude první písnička."), ZEMĚŽLUČ nasazuje své typické koncertní tempo a v kotli se začíná pogovat (na snímcích pogující Miloš Knor a nepogující Poly).

ZEMĚŽLUČ hraje především z novějších alb, ale nechybí ani Systém kanibal.

Je to systém kanibal, je to systém kanibal, je to lidožrout, lidí – žrout, žrout, žrout!

Je ovšem třeba podotknout, že zvěsti o kanibalských sklonech kočovných kmenů z pobřeží Bystrckého trojúhelníku byly spolehlivě vyvráceny už prof. Silbersteinem koncem dvacátého století.

Návrat

Po čtyřech hodinách okružní plavby za výjimečného hudebního prožitku nabírá loď kurs do domovského přístavu. Přistáváme... Posádka a pasažéři zvolna opouštějí plavidlo a rozcházejí se do svých domovů. Po sečtení všech osob na palubě se ukázalo, že jsme během výpravy neutrpěli žádné ztráty na životech! Cíle výpravy bylo dosaženo. Pravím vám, tato událost vejde do dějin!

Naposledy se ohlížím na naše věrné plavidlo a odcházím do tmy... Z podpalubí se ozývá skřehotání starého papouška "pieces-of-eight! pieces-of-eight!".

Addendum

Takto akci zdokumentoval a o svůj dojem se s námi podělil náhodný výletník:
"Jedu si na přehradu na kole, abych se vykoupal. A najednou kolem pluje loď a z ní řve punk!"

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!