1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

God Is Insane... Join Him!

[ CD/LP/MC ]

God Is Insane... Join Him!
Sestava:Poly - kytara, tenor
Calvera - basová kytara
Black Drum - bicí
Hostující hudebníci:dětský sbor Rosa
Nahráno:14.-30.1. 996 ve studiu Audio Line, Brno
Zvuk & mix:Vláďa Holek, Borek Nedorost
Mastering:Ota Slezák, Rudolfinum
Hudba & texty:INSANIA
Vydáno:Taga Records, 996
Toto album INSANIE stanovuje nový vývoj kapely - směrem k zálibě v absurditě, astrálnu a psychedelii.

Věř nám

Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Věř nám, hvězdy často ve snu lžou Hlídám v noci oheň na skále Hlídám strážní oheň na skále Věř nám, jižní touhy klamou směr Věř nám, jižní touhy klamou směr Slyším za tvým stínem zvony znít Slyším za tvým stínem zvony znít Věř, náš maják září mimo Kruh Věř, náš maják září mimo Kruh Slyším, co tvý uši neslyší Vidím, co tvý oči nevidí Věř nám, žijeme v astrálním snu Věř nám, žijeme v astrálním snu Cítím tvou duši být Součástí Cítím tvou duši být Součástí Mýtus Insania, Kniha III, žalm I, verš 1-16

Tentokrát

Tentokrát budeme veselejší Šťastnější než jsme byli Tentokrát neposlechneme zimní varování A nebudeme vás děsit Tentokrát se nechceme rozčilovat Tentokrát se nebudeme mračit Tentokrát se vynasnažíme nemyslet na věci, co nás deprimují Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe Tentokrát zradíme Gandalfa A Slzy v prorokově snu Tentokrát se podíváme na západ slunce bez melancholie Tentokrát budeme jednodušší Abychom vás zbytečně moc netrápili A kromě několika menších žalmů budete mít tentokrát dobrou náladu Tentokrát uslyšíte naši hudbu řvát, že je lepší nevnímat zamračený nebe M.I., K. III, ž. II, 17-38

Být na moři

Jedné modré noci, než jsem se probudil, jsme z útesu pozorovali moře, znenadání přišla bouře a my běželi dolů přivítat vlny Jedné modré noci jsme uviděli světlo daleko na zuřící vodě, volalo nás hlasem racka a ta výzva byla příliš silná A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. Jedné modré noci, když moře zešílelo, jsme odpoutali člun od mola, řev vody zněl spíš jako nářek a proto jsme se nebáli Jedné modré noci jsme se na břehu rozloučili s vyhaslým majákem, mysleli na nová dobrodružství a vypluli do dálky za světlem A navzdory přívalům deště navzdory sílící vichřici jsme cítili jediné přání... ...být na moři. A najednou svítilo sluníčko na bleděmodré obloze, nad hlavami nám zpívali ptáci a když jsme se rozhlédli kolem, viděli jsme hladinu plnou pestrobarevných výletních loděk V nich se náramně bavili lidé volných mravů, mávali rozpustile na nás, vlnky si pohrávaly se slunečními paprsky a šplouchaly o stěny člunu Ryby, které vykukovaly z vody, na nás ocasem cákaly moře, s ostatními zpívaly sprosté námořnické popěvky a pomalu se blížil čas odpolední svačiny Oxfordský slovník "Advanced Learner's" uvádí, že "idyla" je a) próza či poezie popisující šťastný, pokojný výjev b) prostý, příjemný jev či událost Jedné modré noci jsem měl sen... M.I., K. III, ž. III, 39-90

Snigger

Budeme se smát věcem, který jsme se kdysi báli počítat smát věcem, který jsme měli strach počítat smát... věcem. Budeme počítat dny, kdy jsme byli příliš na dně, než abychom se smáli vyhrabávat bolesti, příliš silný na to, abychom se jim tenkrát smáli počítat... bolesti. Jako malej kluk jsem se těšíval na dny, Kdy jsem ležel doma nemocnej a pil horkej čaj s citrónem, V posteli četl jednu dobrodružnou knížku za druhou Potom jsem často vyčerpanej horečkou usnul A můj nemocnej mozek pro mě vytvářel různý fantastický příběhy, kterýma jsem procházel jako hrdina Cestoval jsem pět neděl v balónu... ...letěl pět neděl v balónu... A koš se houpe jako loď, já hledám ve starých mapách ve výšce 1666 stop A mezi skřípajícími provazy mi Baron Prášil vypráví každou noc další z příběhů o Měsíci A když se příští ráno probouzím, horečka je pryč A vyléčená mysl začíná počítat můj čas... M.I., K. III, ž. IV, 91-110

Proklínadlo

Hele, proklejte nás s láskou! Můžete na nás řvát Můžete s náma nesouhlasit Můžete nás pomlouvat Můžete na mě plivat Můžete nenávidět naši hudbu Můžete proklínat můj hlas Ale chtěli bychom vás poprosit, abyste nás prokleli s láskou! M.I., K. III, ž. V, 111-119

Neslibuj déšť

Jsme hrstka vyprahlých bloudících duší A potloukáme se Pouští beznaděje Neslibuj déšť, prosím, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. Putujeme obrovskou opuštěnou zemí Občas upřeme svoje oči plný písku k obloze Neslibuj déšť, prosím, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. Bože, tvé falešné sliby nám působí bolest Pokud není naděje, neslibuj déšť Neslibuj déšť, prosímtě, neslibuj déšť Pokud není naděje, zapřísaháme tě, neslibuj déšť. M.I., K. III, ž. VI, 120-131

Melancholická Bestie

(Jsem melancholická bestie, promiňte mi mou schizofrenii)

Prosím o chvíli ticha, mí drazí synové a dcery, chtěl bych vám něco říct, než půjdete ...Hej, vy tam, nešlo by udělat něco s tím mikrofonem? Myslím tu zatracenou zpětnou vazbu,... takže Chtěl bych vám říct, jak jsem šťastný, že vás tady vidím všechny kolem zdravé, ukotvené v řádném manželství Přeji vám spokojený život v bezpečí vlastního rodinného kruhu, přeji vám... Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... ...Prosím, omluvte mne, mezi lidmi bych měl své záchvaty lépe skrývat... ...Chlapče, dones mi sklenici vody... vám všem bych chtěl, mé děti, říct ještě pár slov Ať Bůh nedopustí ve vašem klidném žití žádnou noční můru Ať každý den je pro vás svátkem ...Ale počkejte,... slyšíte z lesa ten pláč a řev Melancholické bestie,... slyšíte...? Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... ...Prosím, promiňte svému otci, moje schizofrenie je již v pokročilém stavu Ale to bude v pořádku, věřte mi, že vás i vaše bližní miluji... přes svou nenávist Jak já vás nenávidím, že jste se vzdali toho, čemu říkám "nedospělý život", je mi líto vaší volby... ...Co to k čertu zase plácám?... ...je mi to tak líto, mí mrtví chlapci a děvčátka, tak líto... Rostoucí tíseň, kterou cítí tvorové Údolí plná strachu, jenž zabíjí A vítr, co odnáší pryč popel ze spálených původních stromů Mluvím o Taedium Vitae, blázni, copak nic takového necítíte?!... M.I., K. VII, ž. I, 132-170

Ummmad!

Bůh pravil: "Všichni šílení se shromáždí vzadu za táborem." A přísahám - přišel jsem jen já a Bůh sám. Mohli jste nás vidět, jak jsme tam s Bohem samotní, Jak se mi Bůh svěřil, že zešílel, Jak jsme spolu celou noc samplovali na jeho počítači ďáblův hlas A tehdy jsem Bohu pověděl o své introvertní schizofrenii Jsem šílený! Vybíhám ven do tmy Jsem šílený! Mé kroky se přibližují k městu Rozkopnu dveře katedrály, vybíhám točité schody ke kůru A tam řve z výšky Nebes má hlava: Jsem šílený! Tato noc vraždí světlo, jež jste pokládali za prvotní záři Jsem šílený, ne mrtvý, zkoumám cesty, ke kterým vy nemáte odvahu Vidíte povoz, jak ujíždí lesní cestou, Vidíte, jak ho řídí šílenec Bůh Vidíte, jak běžím ve tmě po jeho stopách, A mé myšlenky uhání rychlostí blázna jednorozměrným prostorem Jsem šílený!... Tato noc patří bláznům - tancujeme nad korunami stromů A povětří nám jemným vánkem čechrá vlasy Všechno pod námi je v plamenech, má duše je šťastná, Tím černým kouřem dole se dusí jen všední lidé, Já jsem dost vysoko na to, abych přežil. M.I., K. III, ž. VIII, 171-195

Pro rybí oko

(O měsíčku)

Les mě sovím hlasem přivítá Když den rychlostí tmy usíná Kdo spí v čase světla ve větvích Večer s rybím okem ožívá Jsem to já, pod tebou, tvá krev se míchá s mou A večer s rybím okem ožívá Jsem to já, pod tebou, má duše splývá s tmou A do všech černejch stran se ubírá Noc mi ústy hladí bolest mou Noc je plná her pod oblohou Naše tváře vzhůru volají Dolů, sem k nám, rybí oko zvou Jsem to já...

Nukleární Mesiáši, spas naše duše!

1) 30 000 let před Kristem jsem zadal Počítači příkaz a byl jsem překvapen tím, co se objevilo na obrazovce: "Ha, ha, ha! Naser si, jsi součást mé virtuální reality - - rozuměj: otrok, který bude dělat co já určím." 2) 30 000 před Kristem jsem zadal příkaz "magické zrcadlo" a byl jsem zděšen odpovědí, jež ukázal monitor: "Ha, ha, ha! Seru na tebe, loutko, nemáš nejmenší naději změnit program, jenž zahrnuje tvůj životasmrt." Tedy volám poprvé - Kouzelné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! 3) 30 000 před Kristem během mé cesty z lunární stanice jsem Počítači zadal příkaz "aktivuj Desatero" "Ha, ha, ha!" objevilo se na obrazovce. "V dálce světelných let vidím záři, která aktivuje mě." Tedy volám podruhé - Mocné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! A vantina ninavantifitio a stresuescu frequentione A vantina ninavantiossimo a computrescu distantione A tinniedinnieabynnieazinniearynnie monitorum ecu brescu A pokud si přeješ zemřít, vše bude v pořádku. 4) 30 000 před Kristem zachytil na tísňové frekvenci Čaroděj našeho kmene mé volání o pomoc "Ha, ha, ha!" zněla odpověď. "Tvůj čaroděj umírá, připrav se na Večer létavic." Tedy volám potřetí - Milosrdné Měsíční světlo! Nukleární Mesiáši, spas naše duše! M.I., K. III, ž. IX, 196-229

Soumrak

Zapadá slunce, ustupuje přicházející noci A na vrcholcích hor kolem brzy vzplanou ohně... Děti zahlédly padající hvězdu, daleko v kopcích umírá pastýř A starci kolem ohně zpívají dávnou píseň... Padá listí, ze země stoupá chlad Z lesů se valí tma a navždy vrací vše do minulosti... M.I., K. III, ž. XI, 254-259 Doposud nelokalizováno

God Is Insane... Join Him!

[ CD/LP/MC ]

God Is Insane... Join Him!
Line-Up:Poly - guitar, tenor
Calvera - bass guitar
Black Drum - drums
Guest Musicians:children choir Rosa
Recorded:during the 14th-30th January 996 in the Audio Line studio, Brno
Recorded & Mixed by:Vláďa Holek, Borek Nedorost
Mastered by:Ota Slezák, Rudolfinum
Music & Lyrics:INSANIA
Released by:Taga Records, 996
This CD sets the new trend of the band - towards absurdity, astral and psychedelic atmosphere.

Believe Us

Believe us stars often tell lies in a dream Believe us stars often tell lies in a dream I guard a sentry fire on a rock At night I guard a fire on a rock Believe us southern wishes deceive the course Believe us southern wishes deceive the course I hear ringing bells behind your shadow I hear ringing bells behind your shadow Believe us our lighthouse shines out of the Circle Believe us our lighthouse shines out of the Circle I hear what your ears cannot hear I see what your eyes cannot see Believe us we live in an astral dream Believe us we live in an astral dream I feel your soul as its Part I feel your soul as its Part Myth Insania, Book III, Psalm I, verse 1-16

This Time

This time we'll be more cheerful Happier than we were This time we'll disobey calling of winter warning and this time we will not scare This time we'll take things easy This time we will not frown This time we'll try to ignore things that cast me down These times you can hear our music shout That you don't need to think of cloudy sky This time we betray Gandalf And tears in a prophet's dream This time we'll watch the sun-set without gloomy melancholy this time we'll not scream This time we'll sound more simple Not to depress your minds This time you'll reach a jolly mood except some petty psalms And these times you can hear our music shout That you don't need to think of cloudy sky Kill, kill, kill the gloom, kill the gloom which is your doom Kill, kill, kill the gloom, kill it ...when looms M.I., B. III, Ps. II, 17-38

To B. At C.

One blue night before I woke From cliff we were watching the sea All of a sudden windstorm came And we ran down to welcome waves One blue night we saw a light Far off on the raging water Calling us with sea-gull's voice That challenge was too strong And despite heavy rain despite rising wind the only wish we feel... ...now we want to be at sea One blue night when sea was mad We were casting boat off pier Water's roar was rather sad And therefore we were not afraid One blue night we on the beach Parted with an extinct lighthouse Expected new adventures And then followed the light And despite heavy rain despite rising wind the only wish we feel... ...now we want to be at sea And suddenly there is sun and pale blue sky Over our heads singing birds And when we look around we can see water full of manycoloured trip boats In them having great fun people of loose manners waving gay at us And little waves are playing with the sunbeams Lapping against sides of the boats Fishes peeping out from water Splashing us cheerfully with their tails And singing rude sailor songs along with all There is slowly coming tea-time Oxford A.L. Dictionary says: "idyll" is a) prose, poetry describing a happy peaceful scene b) simple pleasant scene or event One blue night I had a dream... M.I., B. III, Ps. III, 39-90

Snigger

We shall snigger at things we once feared to figure snigger at things we were afraid to figure snigger at... things We shall figure up days we were too down to snigger digging out pains we felt too sharp to snigger figure up... pains As a little child I used to look forward to time I was ill at home drinking hot tea with lemon In bed read one adventure book after another Then quite tired of fever I often used to fall asleep And my slightly diseased brain for me created many Fantastical stories in which I was the hero I travelled five weeks in balloon... ... flew five weeks in balloon... And basket swinging like ship, I'm searching in old maps In the 1666 feet height And among creaking ropes Baron Munchausen Tells one more tale about Moon every night And as I wake up the next morning fever's gone My healed mind begins to figure up my time... M.I., B. III. Ps. IV, 91-110

Damn Us With Love

Damn! Damn! Damn! Please damn us with love! You can scream at us You can disagree You can denigrate You can spit at me You can hate our noise You can damn my voice But we would like to ask you in this song If you could damn us with love! M.I., B. III, Ps. V, 111-119

Don't Promise Rain

We are bunch of wandering parched souls Through the Desert of No Hope we roam Don't promise rain! Don't promise rain! When there is no hope, beg you don't promise rain! We travel through large deserted land On sky sometimes set eyes full of sand Don't promise rain! Don't promise rain! When there is no hope, beg you don't promise rain! God, your false promises cause us pain When there is no hope, don't promise rain Don't promise rain! Don't promise rain! When there is no hope, beg you don't promise rain! M.I., B. III, Ps. VI, 120-131

Melancholic Beast

(I Am the Melancholic Beast And Excuse My Schizophrenia)

Listen, my dear daughters and sons Let me talk to you before you go... ...Hey, you there, could you do something with the mic? I mean the bloody feedback,... so I would like to tell you I am happy seeing all you married, healthy around me Wish you satisfied living in your undisturbed domestic circles' safety, I wish you... Growing pressure creature feels Valleys full of fear that kills And wind is blowing away ashes of burnt native trees I am speaking of Taedium Vitae - don't you nuts feel anything like this? ...Beg your pardon, among people I should hide my fits in a better way... ...Boy, bring me glass of water...for you all kids I have some more things to say: Pray God let no nightmare trouble your peace Let every day for you be feast ...But wait now, can you hear from the woods the weeping roar of the Melancholic Beast? Can you hear?... Growing pressure creature feels Valleys full of fear that kills And wind is blowing away ashes of burnt native trees I am speaking of Taedium Vitae - don't you nuts feel anything like this? ...Please, excuse your father, my schizophrenia is in an advanced state But it'll be O.K., trust me that I love you and your spouses...in spite of my hate How I hate you that you've refused what I call "adolescent life", feel sorry for your choice... ...What the hell am I kidding?... ...I feel so sorry, my dead girls and boys, so sorry... Growing pressure creature feels Valleys full of fear that kills And wind is blowing away ashes of burnt native trees I am speaking of Taedium Vitae - don't you nuts feel anything like this? M.I., B. III, Ps. VII, verse 132-170

Ummmad!

God said: "Who's mad shall gather behind the camp." And I swear there were just me and God himself You could see only God and me came there, God confinded to me he's insane We sampled devil's voice on God's PC, At that time I told God about my introvert schizophrenia Mad! Ummmad! I run out into dark Mad! Ummmad! My steps approach the town I kick cathedral's door open, I climb the stairs to choir And there from hights of Heaven my head's roaring: Ummmad! This night kills light you took for primal glare I am mad, not dead, search ways you'd never dare You see carriage running down forest road, See insane God on a driver's seat You see me in dark following its tracks, And in one-dimension space at lunatic speed my thoughts run forward Mad! Ummmad!... This night belongs to lunatics - we're dancing above trees And windy weather ruffles our hair with a gentle breeze Everything's in fire, my soul's happy, Black smoke's choking only ordinary people, I'm high enough to survive! M.I., B. III, Ps. VIII, 171-195

For A Full Moon

Forest will welcome me with the voice of an owl When day falls asleep at the speed of dark Who sleeps at the time of light among boughs Wakes up in the evening with a full moon [ Night comes when I wake, from me bad light night will shake Sheltering my mind, no people will find My hidden smiling soul rushing like an insane foal, Night, I am your child! ] It's me under you Your blood mixes together with mine And in the evening I am restored to life with a full moon It is me under you My soul merges in dark And proceeds in all black directions

Nuclear Messiah, Save Our Souls!

1) 30 000 BC I gave command to Computer And I was surprised at what appeared on the screen: "Ha, ha, ha! Fuck you've been part of my virtual reality - - see: slave that must do what I will." 2) 30 000 BC I gave command "magic mirror" And I was appalled at answer the monitor showed: "Ha, ha, ha! Fuck you puppet have no chance to change programme that has been involving your death'n'life." I call first time - Magic Moonlight! Nuclear Messiah, save our souls! 3) 30 000 BC on my way from lunar station I gave Computer command "activate Decalogue" "Ha, ha, ha!" appeared on the screen. "In the distance of light-years I see glare that activates me." I call second time - Mighty Moonlight! Nuclear Messiah, save our souls! A vantina ninavantifitio a stresuescu frequentione A vantina ninavantiossimo a computrescu distantione A tinnie, dinnie a bynnie a zinnie a rynnie monitorum ecu brescu And if you wanna die everything will be all right 4) 30 000 BC on the emergency wave-band Our tribal Wizard received my calling for help "Ha, ha, ha!" was the answer. "Your wizard is dying, get ready for Evening of the shooting stars." I call third time - Gracious Moonlight! Nuclear Messiah, save our souls! M.I., B. III, Ps. IX, 196-229

Dusk

Sun is setting down, gives way to the night On all peaks around, fires in no time will blaze up... Boys watch falling star, in hills shepherds die Old men around fire, sing an ancient chant... Leaves are falling down, chill comes from the ground From woods coming dark returns all to past... forever... M.I., B. III, Ps. XI, 254-259 Not located yet

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!