1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

R.U.DEAD?

[ MC ]

R.U.DEAD?
Sestava:Poly - kytara, tenor
Marek Loučka - basová kytara
Black Drum - bicí
Nahráno:12.-14.10. 992 ve studiu CS Sound Jalovec, Brno
Zvuk & mix:Lukáš Hvězda
Hudba & texty:INSANIA
Vydáno:vlastním nákladem, 992
Po rozpadu SKIMMED Poly obnovuje Insanii v nové sestavě, která se hudebně orientuje spíše na mystiku (J.R.R. Tolkien). S tím je spojeno i zvolnění tempa. Insanii, která se nyní už nebojí vstřebávat jiné hudební vlivy, čeká barevnější vývoj, než tomu bylo dosud.

Pochod na Minas Morgul

instrumentální skladba

U.R.DEAD

Když už nemáš touhu běžet krajinou a řvát Když začínáš tušit stín, když začínáš se bát Když tvý nohy nechtěj hledat cestu přes močál Když i kopce, stromy k tobě náhle promluví Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když tě řeka večer k sobě volat začíná Když se ve vzpomínkách začneš vracet do dětství Když tvý oči vidí, jak kolem čas utíká Když se noci dlouží a tvý dny se zkracují Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když svůj pohled upíráš jen na zem, do listí Když už nezávidíš ptákům odlétajícím Když je doba zlá a ty se schovat zalejzáš Když už Minas Morgul po tvý duši nedychtí Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Mýtus Insania, Kniha II, žalm VII, verš 153-176

Výkřik z hor

Ležím ve snech, řítím se železnými sny A čekám, až bude padat Hvězda rozumu Tlukot prorokova srdce Výkřiky slepých strojů Unikám z úzkého prostoru rozumu, říkám: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti Touto cestou jdou lidé a modlí se Točí se stále dokola v Kruhu Řvoucí melancholie sonoruje mezi kopci Lesy, stromy, řeky, nebe vibrují řevem z hor, říkají: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti Roje vyhaslých hvězd porušují věčnost Rozplývají se v černotě, ztrácejí identitu Negaci marnosti, antilogickou vlastnost Koukáš na nebe a sleduješ, jak tvé vědomí letí Vznáší se nedotčeno pravdou rozumu A proto bude žít věčně Přichází hvězdné světlo, svobodně letí zlá tma Zrychlující čas tě žene ke konci, říkáš: Psychická bolest nikdy víc Vzhůru nohama balistická podlaha Nekonečná voda, nekonečný břeh, Podél kterého jdeš blíž smrti... to je konec. M. I., K. II, ž. II, verš 9-38

Útok na Osgiliath

instrumentální skladba

Pod zemí

Svazek květin vadne, když padá do hrobu Ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu Uvnitř ležím já, vnímám jen napůl Ztrácím světlo, ztrácím váhu a jsem nekonečně volný Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září Uvnitř ležím já a vnímám jen napůl Ztrácím světlo, ztrácím váhu a jsem nekonečně volný S rozzuřenou tváří Bůh leží vedle mne Jako každý den ho slyším obracet se v hrobě Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září Znamení nové tmy tě nechává daleko od cíle Tam, kde tě vidím běžet opuštěnou krajinou A pomalu se snáší noc Hluboko řvou studené vodní proudy Pod zemí, na které umíráš Tam, kde tě vidím ležet a čekat V opuštěné krajině... sbohem. Svazek květin vadne, když padá do hrobu Ztrácí světlo, ztrácí váhu, když jde vstříc osudu Moje starší sestra jde spálit mé šaty a věci Oheň plane proti Měsíci Cítím, že se blíží můj čas Něco se děje nade mnou i pode mnou Moje fantazie teď pod zemí pracuje naplno Země chrání mé tělo jako černý sníh Moje myšlenky nedávají smysl a orgány září. M.I., K. II, ž. V, verš 92-122

Mraky

Mraky jsou těžké, mraky cítí svou sílu Mraky se plíží pomalu ke slunci A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky jsou mohutné, mraky vládnou prostorem Mraky se vysmívají mé poděšené tváři A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky pohřbívají světlo, oživují stíny Mraky slouží našemu zoufalství A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky se bezhlučně ubírají svým směrem Mraky jsou předzvěstí soudného dne A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Vědomí zla pokrylo celou oblohu Ducha zla vyzývá mé slepé oči Nikdy bych nevěřil, že slunce je tak slabé, Příliš slabé, aby mohlo vzdorovat Veškeré zlo, které kdy povstalo, Se inkarnovalo do mraků...

Závrať

Plameny spalují, blíží se k mým očím Stojím na okraji kráteru a křičím Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam Jako stín chromý stoupám do svahu Krvácím, teču a brodím se kamením Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam V mém vědomí, v mém jádru, v mém hlasu, v mém řevu Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé krvi, v mém egu, všude cítím závrať Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé ruce sníh hoří Prolomím se skrz led a vzdoruji záři Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí M.I., K. II, ž. III, verš 39-70

Soumrak

Zapadá slunce, ustupuje přicházející noci A na vrcholcích hor kolem brzy vzplanou ohně... Děti zahlédly padající hvězdu, daleko v kopcích umírá pastýř A starci kolem ohně zpívají dávnou píseň... Padá listí, ze země stoupá chlad Z lesů se valí tma a navždy vrací vše do minulosti... M.I., K. III, ž. XI, 254-259 Doposud nelokalizováno

R.U.DEAD?

[ MC ]

R.U.DEAD?
Line-Up:Poly - guitar, tenor
Marek Loučka - bass guitar
Black Drum - drums
Recorded:in the CS Sound Jalovec studio, Brno, on the 12th -14th October 992
Recorder & Mixed by:Lukáš Hvězda
Mastered by:(not mastered)
Music & Lyrics:INSANIA
Released by:INSANIA themselves, 992
After the death of SKIMMED Poly revives INSANIA with a new line-up that direct their interest to mysticism (The Lord of the Rings, etc.). This change includes also slower beat of their music. INSANIA, that are not afraid to absorb new musical influences now, will sound more and more colourful in future.

March to Minas Morgul

instrumental

U.R.DEAD

When you close your eyes and see just fragments of your past When you start to speak to yourself, when you start to lie When your brain, when your hands don't need to be occupied When trees and hills all of a sudden start to talk to you When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When your night seems too long to you and your day too short When your fancy stops wondering about the sense of life When your sleep is disturbed by no schizophrenic dreams When the river everyday is calling you to come When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When eyes of yours are not afraid of dark any more When you begin every evening to hail setting sun When flying buzzard does not evoke envy in you When you start to doubt the existence of evil When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD Myth Insania, Book II, Psalm VII, Verse 153-176

Shriek from Mountains

Lying in dreams, I rip through iron dreams Waiting for falling star of sanity Beating prophet's heart Blind machines' black screams Breaking out of the narrow space of sanity, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death Moving down this way people go and pray Rounding all the time they circle everyday Shrieking melancholy sonorating among hills Forests, woods, trees, rivers, sky Vibrating with mountains' shrill, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death Swarms of waned stars breach eternity Fade into black, lose identity Negation of vanity, anti-logic quality Looking at the sky you're watching your mind fly Floating untouched by sane truth Therefore will never die Coming stellar light, evil dark flying free Running speeding time that brings you close to end, saying: Psychic sore never more Upside down ballistic floor Endless water, endless shore That leads you close to death M.I., B. II, Ps. II, 9-38

The Attack on Osgiliath

instrumental

Under Ground

Bunch of flowers fade falling into a grave Losing light, losing weight, they go to meet their fate Inside lying me, just half I perceive Losing light, losing weight, now endlessly free Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow Inside lying me, just half I perceive Losing light, losing weight, now endlessly free With a raging face God lies the next place I hear him turn in his grave like all other days Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow Sign of New Dark leaves you far from the mark Where I see you run through the solitary land Night falls down Deep cold waters flow Under earth on which you're dying slow Where I see you lie on the solitary ground Waiting,... good bye. Bunch of flowers fade falling into a grave Losing light, losing weight, going to their fate My elder sister goes to burn my things and clothes Fire flares against the Moon Feel my time coming slow Something happens up and down My fantasy works at full speed under ground Earth's shielding my body like black snow My thoughts miss any rational basis, my organs glow M.I., B. II, Ps. V, 92-122

Clouds

Clouds are heavy, clouds feel to be strong Clouds creep slowly towards the Sun And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds are mighty, clouds rule space Clouds laugh at my frightened face And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds bury light, revive shades Clouds serve to our desperate fate And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds silently take their way Clouds presage our Judgement Day And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Evil minds cover all the sky Evil souls challenge my blind eyes I would never believe the Sun is too weak to defy All evil ever seen has been incarnated into clouds

Vertigo

Flames burn, sneak to my eyes I stand on the brim of a crater and cry My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world I long to fade away, from this world I long to die Like a shade, lame, I climb the slope I bleed, flow, wade through stones My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world long to fade away, from this world long to die In my sense, in my core, in my voice, in my roar Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my blood, in my ego I can feel vertigo Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my hand snow burns I break through ice and defy the glare My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind M.I., B. II, Ps. III, 39-70

Dusk

Sun is setting down, gives way to the night On all peaks around, fires in no time will blaze up... Boys watch falling star, in hills shepherds die Old men around fire, sing an ancient chant... Leaves are falling down, chill comes from the ground From woods coming dark returns all to past... forever... M.I., B. III, Ps. XI, 254-259 Not located yet

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!