1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

Vertigo

[ 7" EP ]

Vertigo
Sestava:Poly - kytara, tenor
Marek Loučka - basová kytara
Black Drum - bicí
Nahráno:12.-14.10. 992 ve studiu CS Sound Jalovec, Brno
Mastering:(nemasterováno)
Zvuk & mix:Lukáš Hvězda
Hudba & texty:INSANIA
Vydáno:Malárie Records, 993
Jde o tři skladby z MC R.U. Dead? (použita stejná nahrávka), které byly takto vydány i na vinylu.

Závrať

Plameny spalují, blíží se k mým očím Stojím na okraji kráteru a křičím Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam Jako stín chromý stoupám do svahu Krvácím, teču a brodím se kamením Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí... Odletět pryč a zapomenout všechny lži Chci letět s tebou, dovol mi zavřít oči Chci být, chci zdrhnout, chci letět s tebou Z tohoto světa odletět a odumřít jinam V mém vědomí, v mém jádru, v mém hlasu, v mém řevu Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé krvi, v mém egu, všude cítím závrať Něco se motá a udušený oheň chrlí kouř Má duše hoří v ohni a já se ztrácím jako sníh V mé ruce sníh hoří Prolomím se skrz led a vzdoruji záři Moje oči kapou do lávy, co říká život, je lež Koukám dolů na žhavé proudy Když se mi hlava náhle zatočí A necítím tělo a necítím vědomí Mýtus Insania, Kniha II, žalm III, verš 39-70

U.R.DEAD

Když už nemáš touhu běžet krajinou a řvát Když začínáš tušit stín, když začínáš se bát Když tvý nohy nechtěj hledat cestu přes močál Když i kopce, stromy k tobě náhle promluví Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když tě řeka večer k sobě volat začíná Když se ve vzpomínkách začneš vracet do dětství Když tvý oči vidí, jak kolem čas utíká Když se noci dlouží a tvý dny se zkracují Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD Když svůj pohled upíráš jen na zem, do listí Když už nezávidíš ptákům odlétajícím Když je doba zlá a ty se schovat zalejzáš Když už Minas Morgul po tvý duši nedychtí Když už máš cizí tvář Když tvý sny odešly spát Když je stín nad tebou Když tvůj řev umírá... U.R.DEAD M.I., K. II, ž. VII, 153-176

Mraky

Mraky jsou těžké, mraky cítí svou sílu Mraky se plíží pomalu ke slunci A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky jsou mohutné, mraky vládnou prostorem Mraky se vysmívají mé poděšené tváři A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky pohřbívají světlo, oživují stíny Mraky slouží našemu zoufalství A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Mraky se bezhlučně ubírají svým směrem Mraky jsou předzvěstí soudného dne A hnijící moře překročí břeh A světlo tu zhasne na tisíce let... Vědomí zla pokrylo celou oblohu Ducha zla vyzývá mé slepé oči Nikdy bych nevěřil, že slunce je tak slabé, Příliš slabé, aby mohlo vzdorovat Veškeré zlo, které kdy povstalo, Se inkarnovalo do mraků...

Vertigo

[ 7" EP ]

Vertigo
Line-up:Poly - guitar, tenor
Marek Loučka - bass guitar
Black Drum - drums
Recorded:in the CS Sound Jalovec studio, Brno, on the 12th -14th October 992
Recorded & Mixed by:Lukáš Hvězda
Mastered by:(not mastered)
Music & Lyrics:INSANIA
Released by:Malárie Records, 993
Three songs taken from MC R.U.DEAD? (the same record) released on vinyl this way.

Vertigo

Flames burn, sneak to my eyes I stand on the brim of a crater and cry My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world I long to fade away, from this world I long to die Like a shade, lame, I climb the slope I bleed, flow, wade through stones My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind To fly away and forget all these lies I long to fly away with you, just let me close my eyes I long to be, long to flee, with you I long to fly From this world long to fade away, from this world long to die In my sense, in my core, in my voice, in my roar Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my blood, in my ego I can feel vertigo Something's whirling, extinguished fire spouts choking smoke My soul's burning in fire, I am fading like snow In my hand snow burns I break through ice and defy the glare My eyes drip to lava, what life says is lie I look down at hot streams Suddenly my head swims I don't feel my body, I don't feel my mind Myth Insania, Book II, Psalm III, Verse 39-70

U.R.DEAD

When you close your eyes and see just fragments of your past When you start to speak to yourself, when you start to lie When your brain, when your hands don't need to be occupied When trees and hills all of a sudden start to talk to you When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When your night seems too long to you and your day too short When your fancy stops wondering about the sense of life When your sleep is disturbed by no schizophrenic dreams When the river everyday is calling you to come When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD When eyes of yours are not afraid of dark any more When you begin every evening to hail setting sun When flying buzzard does not evoke envy in you When you start to doubt the existence of evil When you start to see time When you look to the ground When you like solitude When you feel shades around... U.R.DEAD M.I., B. II, Ps. VII, V. 153-176

Clouds

Clouds are heavy, clouds feel to be strong Clouds creep slowly towards the Sun And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds are mighty, clouds rule space Clouds laugh at my frightened face And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds bury light, revive shades Clouds serve to our desperate fate And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Clouds silently take their way Clouds presage our Judgement Day And the sea in decay will overflow its shore And light will be extinguished for thousands of years Evil minds cover all the sky Evil souls challenge my blind eyes I would never believe the Sun is too weak to defy All evil ever seen has been incarnated into clouds

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!