1N54N14

Provedeme tě naším webovým rájem i peklem!

Woodoo Astrology (Legal Pirate Edition)

[ 7" EP ]

Woodoo Astrology
Sestava:Poly - kytara, tenor
Klíma - basová kytara
Black Drum - bicí
Nahráno:12.-13.4. 997 ve studiu Shaark, Bzenec
Zvuk & mix:Pavel Hlavica
Mastering:(nemasterováno)
Hudba & texty:INSANIA
Vydáno:997 (na vydání se podílelo několik labelů)
Čtyři nové žalmy, nahrané speciálně pro tento vinyl.

Mí astrální bratři

Matka mi řekla: "nenávidím tě" dvě vteřiny předtím, než zemřela Ona vždy milovala půlnoc se světelnou ozvěnou Pokud sníš o temné straně slunce, potom nejsi slepý A má Terapie úplňku objeví v tvé duši ztracené světlo. Otec se pokoušel vyčíst můj osud z tarotových karet Nikdy nezapomenu na tu noc a na jeho vyděšenou tvář Cítím, že své bratry jsem ztratil během hybernačního spánku A z vrcholu pyramidy každou noc pátrám po otevřené obloze. ...A až budeš číst tyto řádky, nebudu již pozemský, neboť... Ano, mí bratři, mí astrální bratři pro mne dnešní noci přicházejí! V šesti letech jsem zjistil, že mým domovem je Hvězda Ohnivé krysy Mírná bolest je tak sladká - je mou oblíbenou hračkou Strach ze smrti je pro mne rituálem jepic Sny Labyrintu jsou pro mne ohněm ve tvých očích, tvých očích...

Teď tiše - Slunečná noc

Tiše, planeto, neboť přilétáme Teď tiše, neboť přilétáme Toto je naše slunečná noc. Slunečná noc... slunečná noc... "Teď tiše, bludná matko černých nebes, neboť nyní přilétáme." "Viděla jsem, jak se Obratník Draka ztrácí ve víru egyptské tmy." "Rovníku! Meridiány! Stůjte při nás - chceme vaši sílu!" "Měla jsem hrozný sen, že v boji hvězdných čarodějů zemřel slunovrat." Teď tiše, neboť přilétáme... "Magické symboly namalované na skále, voláme vaše jména!" "Má poslední vůle k vám přilétá kosmickými plameny ukryta v dračím vejci." "Slyšíme nápěv dávno ztracené Balady slepého slunce." "Já sama jsem slunce, a proplouvám touto slunečnou nocí jako ohnivý mrak." Teď tiše, neboť přilétáme... ...Haló, slyšíte mě?... Mluví k vám astrální zrádce... Samé špatné zprávy... toto je noc mého příletu, noc velké astrální zrady, noc falešného slunce, slunečná noc...

...Potom říkáme: zemři

Pokud říkáš, že se bojíš prohry a výprasku Pokud říkáš, že proto vždy radši poslechneš většinu Potom my říkáme: dobře, ale na tomhle hřišti pro tebe není místo Potom my říkáme: tuhle hru si s náma hrát nezasloužíš Pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři Pokud máš strach, že se ti budou smát blbci Pokud říkáš, že radši ještě počkáš Potom my říkáme: na co si asi k čertu myslíš, že čekáš? Potom my říkáme: vstávej, hlupáku, protože čekáš na svou smrt Pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři Pokud bys’ rád poslechl hvězdy, ale bojíš se neúspěchu Pokud říkáš, že miluješ život a nechceš ho ztratit Potom my říkáme: nemusíš mít strach, ubožáku, Protože ten tvůj život, na kterým tak hrdě lpíš, stojí za hovno Pokud se bojíš, pokud říkáš, že se bojíš, potom my říkáme: zemři

Modlete se na mé straně!

Modlete se, když vzpomínáte na zimní sny zničené sluncem Modlete se, když tušíte orgasmus letních bouří Modlete se na mé straně! Buďte na mé straně! A vypusťte svatojánské mušky - astronauty letních nocí! A pokud budete tiše, uslyšíte, jak se já modlím k vám A pokud zavřete oči, uvidíte, co jste předtím neviděli A pokud mi řeknete svou pravdu, dozvíte se pravdu skutečnou Potom vás jedné svatojánské noci požádám, abych mohl zemřít. Modlete se, abyste byli zrozeni opět ve stejném místě a čase Modlete se, když u černé svíčky čtete mou poslední vůli Modlete se na mé straně! Buďte na mé straně! A vypusťte svatojánské mušky - astronauty letních nocí!

Woodoo Astrology small>(Legal Pirate Edition)

[ 7" EP ]

Woodoo Astrology
Line-up:Poly - guitar, tenor
Klíma - bass guitar
Black Drum - drums
Recorded:12-13 April 997 in the Shaark studio, Bzenec
Recorded & Mixed by:Pavel Hlavica
Mastered by:(not mastered)
Music & Lyrics:INSANIA
Released:997 (several labels participated in this release)
Another four new psalms, recorded specially for this vinyl.

My Astral Brothers

Mama said: "I hate you" two seconds before she died She always preferred midnight with the light-echo If you dream of dark side of the sun, you are not blind My Therapy of full-moon finds lost light in your mind, light in your mind! Daddy tried to read my fortune from the tarot cards I’ll never forget his frightened face that day I feel I’ve lost brothers during hybernation sleep From the peak of pyramid I face open sky, face open sky! I won’t be terrestrial when you read these lines of mine, Yes, my brothers, astral brothers are coming for me now! Six years old I learnt my home is Star of Flaming Rat Gentle pain is sweet, I use it as a toy I see fear of death as ritual of mayflies I see dreams of Labyrinth as flames in your eyes, flames in your eyes!

Hush Now - Sunny Night

Hush now, planet, we are coming now Hush now, planet, we are coming now Right now, planet, we are coming now Hush now, this is our sunny night. Sunny night... sunny night... "Hush, wandering mother of black sky, we’re coming now." "I saw Tropic of Dragon covered with rolling egyptian dark." "Equator! Meridians! Stand by us, we need your might!" "I had a dream about solstice dying in astral wizards’fight." Hush now, planet, we are coming now... "Magical symbols drawn on the rock, we call your names!" "My last will is brought in dragon’s egg to you through cosmic flames." "We hear tunes of blind sun’s ballad lost long ago." "I am the sun, in the form of fiery cloud through this sunny night I float." Hush now, planet, we are coming now... ...Hallo, you hear me? This is the astral traitor speaking... Bad news - this is the night of my arrival, of the great astral betrayal, of the false sun, the sunny night... Sunny night...

...Then We Say: Die

When you say you fear of losing and licking When you say it’s reason why you don’t want to defy Then we say: OK, there is no place for you on this playground We say you do not deserve to play with us this game When you fear, when you say you fear, then we say: die When you’re afraid of being ridiculed by morons When you say that there is always enough time to wait Then we say what the hell you think you’ll be waiting for? We say: wake up, stupid, you’ll be waiting for your death When you fear, when you say you fear, then we say: die When you’d like to obey stars, but failure’s what you fear When you say you want to live, you must protect your life Then we say: poor guy, you don’t have to be afraid Your life to which you cling so much is worth a pile of shit When you fear, when you say you fear, then we say: die

Pray On My Side!

Pray! As you think of winter dreams cancelled by Sun Pray! As you feel the orgasm of summer storms Pray on my side! Stay on my side! And set free fire-flies - the astronauts of summer nights! And if you shut your mouth, you will hear me praying up to you And if you close your eyes, you will see the never seen And if you tell me truth, in my dreams you’ll learn the real truth Then one Midsummer’s Eve I will ask you to kill me. Pray! To be born again in the same place and same time Pray! As you read by black candle-light my last will Pray on my side! Stay on my side! And set free fire-flies - the astronauts of summer nights!

Kontakty

Zastoupení skupiny:
Kontra Production
Štěpánka Kubíčková
+420 774 486 659

Kup si nás!

Sleduj nás!